Hozzájárulás közvetlen üzletszerzés és marketing tevékenység céljából való személyes adatkezeléshez

 

Az adatkezelésre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes.

 

  1. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Genius Invest Kft. (székhelye: 2615, Csővár, Madách utca 1. ügyfélszolgálata: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. C. ép. 6. em., e-mail címe: balazsivan@balazsivan.hu, a továbbiakban: Közvetítő) a részére megadott személyes adataimat és biztosítási és/vagy bank titoknak minősülő adataimat közvetlen üzletszerzés és marketing tevékenység céljából kezelje és partnerei szolgáltatásaival kapcsolatban írásban, elektronikus levélben, telefonon, SMS üzenetben, vagy egyéb módon megkeressen az alábbi feltételekkel.

 

  1. Alulírott kijelentem, hogy ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet.

 

  1. Alulírott tudomásul veszem a Közvetítő tájékoztatását, mely alapján az 1. pont szerinti hozzájárulásomat bármikor korlátozás, indokolás és feltétel nélkül a Közvetítőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatom, tudomásul veszem továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

  1. Alulírott tudomásul veszem a Közvetítő tájékoztatását, mely szerint személyes adataim és biztosítási és/vagy bank titoknak minősülő adataim közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, bármikor tiltakozhatok. Tiltakozásom esetén személyes adataim és biztosítási és/vagy bank titoknak minősülő adataim a továbbiakban közvetlen üzletszerzés céljából nem kezelhetők.

 

  1. Alulírott tudomásul veszem, hogy az adatkezelésről való részletes tájékoztatás a Közvetítő Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatában található, amely a www. balazsivan.eu weboldalon érhető el, tudomásul veszem továbbá, hogy az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóból bármikor igényelhetek írásbeli példányt a Közvetítő postai vagy email címén.

 

  1. Alulírott kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.